završni rad
Uloga radnog terapeuta u psihološkoj pripremi djeteta na invazivne medicinske postupke

Valentina Basać (2016)
Zdravstveno veleučilište