završni rad
CT kod politraumatiziranih bolesnika

Matea Podvorec (2016)
Zdravstveno veleučilište