završni rad
Edukacija bolesnika za peritonealnu dijalizu u kući

Sanja Gavran (2016)
Zdravstveno veleučilište