završni rad
Zdravstvena njega bolesnika s implantiranom pumpom za intratekalnu aplikaciju spazmolitika

Ivana Mutak (2016)
Zdravstveno veleučilište