završni rad
Kompjutorizirana tomografija kod traume abdomena

Ivana Simić (2016)
Zdravstveno veleučilište