završni rad
Intervencija medicinske sestre kod politraumatiziranog pacijenta

Sanja Maćešić (2016)
Zdravstveno veleučilište