završni rad
Važnost preciznog namještaja bolesnica s ginekološkim tumorima tijekom planiranja 3D vanjskog zračenja na CT simulatoru

Petra Petar (2016)
Zdravstveno veleučilište