specijalistički diplomski stručni
Stres i sindrom sagorijevanja kod fizioterapeuta u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

Ivana Novotni Šuprina (2016)
Zdravstveno veleučilište