specijalistički diplomski stručni
Utjecaj trajanja apstinencije na emocionalnu inteligenciju ovisnika o alkoholu

Zoltan Pap (2016)
Zdravstveno veleučilište