završni rad
Utjecaj slike o sebi na uspješnost komunikacije

Paula Jakopec (2016)
Zdravstveno veleučilište