završni rad
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od akutnih mijeloičnih leukemija

Kristina Barišić (2016)
Zdravstveno veleučilište