specijalistički diplomski stručni
Utjecaj mastikoterapije na smanjenje boli i funkcionalni status kod osoba nakon moždanog udara

Mark Tomaj (2016)
Zdravstveno veleučilište