završni rad
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA ANTITROMBOCITNIH PROTUTIJELA S POSEBNIM OSVRTOM NA NEONATALNU IMUNU TROMBOCITOPENIJU

Nikolina Pernar (2016)
Zdravstveno veleučilište