završni rad
Intervencije anesteziološke medicinske sestre kod bolesnika u općoj i regionalnoj anesteziji

Barica Karaga (2016)
Zdravstveno veleučilište