završni rad
Zdravstvena njega usmjerena na prevenciju i liječenje osoba s karcinomom debelog crijeva

Đurđica Krmelić (2016)
Zdravstveno veleučilište