specijalistički diplomski stručni
Učestalost intervencija hitne medicinske službe kod palijativnih bolesnika na području Primorsko-goranske županije

Milan Lazarević (2016)
Zdravstveno veleučilište