završni rad
GLIKIRANI HEMOGLOBIN- HbA1C - BILJEG PRAĆENJA USPJEŠNOSTI TERAPIJE DIJABETESA

Ana Jakopčević (2016)
Zdravstveno veleučilište