završni rad
Prehospitalno zbrinjavanje politraumatiziranog bolesnika

Josipa Pavlak (2016)
Zdravstveno veleučilište