specijalistički diplomski stručni
Stres kod zdravstvenih djelatnika u Domu za starije osobe "Park"

Anka Jurčević (2016)
Zdravstveno veleučilište