specijalistički diplomski stručni
Tilt table test u dijagnostičkoj obradi bolesnika s konvulzijama

Vesna Erceg (2016)
Zdravstveno veleučilište