završni rad
Fizioterapijski postupci u rehabilitaciji nakon ugradnje totalne endoproteze kuka

Marko Kovaček (2016)
Zdravstveno veleučilište