završni rad
Usporedba primjene fizioterapijskih postupaka u humanoj i veterinarskoj medicini

Dorja Matković (2016)
Zdravstveno veleučilište