specijalistički diplomski stručni
Zadovoljstvo pacijenata procesom operacije katarakte

Ana Rede Samardžić (2016)
Zdravstveno veleučilište