završni rad
Fizioterapija u poboljšanju funkcije gornjih ekstremiteta nakon CVI-a

Kristijan Filipčić (2016)
Zdravstveno veleučilište