završni rad
Kompjuterizirana tomografija abdomena

Vid Ladešić (2016)
Zdravstveno veleučilište