specijalistički diplomski stručni
Snaga stiska šake u reumatoidnog artritisa

Jasmina Mešić (2016)
Zdravstveno veleučilište