specijalistički diplomski stručni
Razlika u zastupljenosti čimbenika rizika između žena i muškaraca u akutnom infarktu miokarda

Kristina Šego (2016)
Zdravstveno veleučilište