specijalistički diplomski stručni
Utjecaj Bobath terapije na aktivnosti svakodnevnog života u bolesnika nakon cerebrovaskularnog inzulta

Mirjana Tomrlin Kožić (2017)
Zdravstveno veleučilište