specijalistički diplomski stručni
Timska suradnja u fizioterapiji

Biserka Presečki (2017)
Zdravstveno veleučilište