završni rad
Sestrinska skrb za pacijenta s dekubitusom

Danijela Jug Slijepčević (2017)
Zdravstveno veleučilište