završni rad
Zdravstvena njega bolesnika sa dekubitusom

Štefanija Špoljar (2017)
Zdravstveno veleučilište