specijalistički diplomski stručni
Zagađenost mora i oceana plastičnom ambalažom

Tajana Škrinjar (2017)
Zdravstveno veleučilište