specijalistički diplomski stručni
Utjecaj bioloških i socijalnih čimbenika na kvalitetu života starijih ljudi iz urbane sredine

Senka Gašparić (2017)
Zdravstveno veleučilište