specijalistički diplomski stručni
Zadovoljstvo korisnika kvalitetom pruženih usluga u hitnoj ambulanti dječje bolnice Srebrnjak

Nikolina Planinc (2017)
Zdravstveno veleučilište