specijalistički diplomski stručni
Samokontrola ponašanja i samoefikasnost kod oboljelih od dijabetesa

Jasminka Stančić (2017)
Zdravstveno veleučilište