specijalistički diplomski stručni
Utjecaj terapijskih vježbi ekscentrične kontrakcije na bol i funkciju kod osoba s dijagnozom patelarne tendinopatije

Gordana Spevec (2017)
Zdravstveno veleučilište