specijalistički diplomski stručni
Organizacija specijalističko-konzilijarnih usluga u okviru osiguranja

Marinela Krnjak (2017)
Zdravstveno veleučilište