specijalistički diplomski stručni
Stavovi učenika medicinske škole o obrascima zdravstvenog funkcioniranja psihičkih bolesnika

Tanja Dornik (2017)
Zdravstveno veleučilište