specijalistički diplomski stručni
Kontrola kvalitete hranjivih podloga

Mirjana Horvat (2017)
Zdravstveno veleučilište