specijalistički diplomski stručni
Organizacija rada medicinskih sestara u konzultativno-suradnoj psihijatriji

Mihela Pašalić (2017)
Zdravstveno veleučilište