specijalistički diplomski stručni
Usporedba dinamičke stabilnosti nogometaša i rukometaša

Ines Pinter (2017)
Zdravstveno veleučilište