specijalistički diplomski stručni
Kvaliteta života osoba nakon moždanog udara s područja Slavonije

Mateja Dašek (2017)
Zdravstveno veleučilište