specijalistički diplomski stručni
Antirabična vakcinacija osoba na području grada Zagreba: prikaz i usporedba godina 2008. i 2015.

Kristina Lijić (2017)
Zdravstveno veleučilište