specijalistički diplomski stručni
Uspješnost oporavka balansa kod osoba nakon moždanog udara ovisno o spolu

Siniša Almaši (2017)
Zdravstveno veleučilište