specijalistički diplomski stručni
Prepoznavanje i mjerenje boli u dječjoj dobi

Jasna Samaržija (2017)
Zdravstveno veleučilište