specijalistički diplomski stručni
Učinak Vojta terapije na veličinu gibusa kod djece s idiopatskom juvenilnom skoliozom

Ivana Vuković (2017)
Zdravstveno veleučilište