specijalistički diplomski stručni
Učinak opioidnih analgetika na percepciju boli nakon aortokoronarnog premoštenja

Marina Lacković (2017)
Zdravstveno veleučilište