specijalistički diplomski stručni
Utjecaj DDD mjera na konzumaciju hrane pesticidima

Siniša Svedrović (2017)
Zdravstveno veleučilište