specijalistički diplomski stručni
Psihološki i psihijatrijski aspekti u skrbi bolesnika nakon transplantacije jetre

Dubravko Grganić (2017)
Zdravstveno veleučilište