specijalistički diplomski stručni
Kvaliteta života nakon rehabilitacije križobolje

Mirela Šeleš (2017)
Zdravstveno veleučilište